Home  >  Rozdiely medzi Universal Google Analytics a Google Analytics 4

Rozdiely medzi Universal Google Analytics a Google Analytics 4

Analytické nástroje sú nevyhnutné pre úspech v digitálnom svete. Google Analytics je jedným z najpoužívanejších nástrojov webovej analýzy, ktorý poskytuje cenné informácie o výkonnosti webových stránok a správaní používateľov.

V roku 2020 spoločnosť Google predstavila novú verziu svojej analytickej platformy nazvanú Google Analytics 4 (GA4), ktorá prináša významné zmeny a vylepšenia v porovnaní s predchádzajúcou verziou, Universal Analytics (UA).

V tomto článku sa budeme venovať kľúčovým rozdielom medzi Google Analytics Universal a Google Analytics 4.

Dátový model Universal Analytics a Google Analytics 4

Jedným z hlavných rozdielov medzi UA a GA4 je ich dátový model:

Universal Analytics

UA používa dátový model založený na reláciách a zobrazeniach stránok. Relácia sa začína, keď používateľ navštívi web, a končí sa po 30 minútach neaktivity alebo o polnoci. Zobrazenia stránok sú zaznamenávané vždy, keď sa stránka načíta.

Google Analytics 4

GA4 využíva dátový model založený na udalostiach. Každá interakcia používateľa s webom alebo aplikáciou sa považuje za udalosť. To umožňuje flexibilnejšie a granulárnejšie sledovanie používateľského správania naprieč rôznymi zariadeniami a platformami.

Meranie používateľov

Ďalším významným rozdielom je spôsob, akým UA a GA4 merajú a identifikujú používateľov:

Universal Analytics

UA používa na identifikáciu používateľov súbory cookie a identifikátor klienta. Súbory cookie však môžu byť blokované alebo vymazané, čo vedie k nepresnému počítaniu používateľov.

Google Analytics 4

GA4 využíva na identifikáciu používateľov rôzne signály, vrátane súborov cookie, identifikátorov používateľov a strojového učenia. Toto umožňuje presnejšie a konzistentnejšie meranie používateľov naprieč zariadeniami a reláciami.

Integrácia webových a aplikačných dát

GA4 prináša výrazné vylepšenie v oblasti integrácie webových a aplikačných dát:

Universal Analytics

UA vyžaduje samostatné implementácie pre webové stránky a mobilné aplikácie, čo vedie k fragmentácii dát a náročnosti na správu.

Google Analytics 4

GA4 umožňuje bezproblémovú integráciu webových a aplikačných dát v rámci jednej property. To poskytuje jednotný pohľad na používateľskú cestu naprieč rôznymi dotykmi a zariadeniami, čo uľahčuje analýzu a optimalizáciu používateľskej skúsenosti.

Používateľské rozhranie a funkcie

GA4 predstavuje významné zmeny v používateľskom rozhraní a funkciách v porovnaní s UA:

Universal Analytics

UA má tradičnejšie používateľské rozhranie organizované okolo hierarchie účet > property > pohľad. Poskytuje štandardné reporty, ako sú prehľady publika, akvizícia, správanie a konverzie.

Google Analytics 4

GA4 má modernejšie a intuitívnejšie používateľské rozhranie. Kľúčové metriky sú organizované okolo životného cyklu používateľov (akvizícia, angažovanosť, monetizácia, retencia). GA4 tiež ponúka pokročilé funkcie, ako je analýza na úrovni používateľov, vylepšené meranie konverzií a integrácia s Google's BigQuery pre pokročilú analýzu dát.

Kontrola údajov a súkromie

S rastúcim dôrazom na súkromie používateľov prichádzajú s GA4 významné zmeny v oblasti kontroly údajov a súkromia:

Universal Analytics

UA poskytuje základné funkcie súkromia, ako je anonymizácia IP adresy a možnosť vypnúť cookies.

Google Analytics 4

GA4 je navrhnutý s ohľadom na súkromie a poskytuje pokročilé funkcie, ako je prispôsobiteľné uchovávanie údajov, granulárnejšie ovládacie prvky súhlasu a schopnosť vymazať údaje na požiadanie. GA4 tiež nezbiera údaje z citlivých kategórií webových stránok, ako sú stránky súvisiace so zdravím, aby sa zabezpečilo dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov.

Prechod z Universal Analytics na Google Analytics 4

S uvedením GA4 sa mnohé spoločnosti rozhodujú pre prechod z UA:

Súbežná implementácia

Google odporúča implementovať GA4 spolu s existujúcou implementáciou UA. To umožňuje zhromažďovať údaje v oboch verziách a postupne sa oboznámiť s novými funkciami a rozhraním GA4.

Migrácia historických údajov

GA4 začína zbierať údaje odo dňa implementácie, takže historické údaje z UA sa automaticky nemigrujú. Spoločnosti si však môžu exportovať historické údaje z UA a uchovať ich na referenčné účely.

Prispôsobenie a optimalizácia

Po implementácii GA4 je dôležité prispôsobiť nastavenia, ako sú udalosti a parametre, aby zodpovedali konkrétnym obchodným potrebám. Spoločnosti by tiež mali optimalizovať svoje analytické procesy a dashboardy tak, aby využívali nové funkcie a poznatky poskytované GA4.

Záver

Google Analytics 4 predstavuje významný pokrok v oblasti webovej a aplikačnej analýzy. S dátovým modelom založeným na udalostiach, vylepšeným meraním používateľov, bezproblémovou integráciou webových a aplikačných dát a pokročilými funkciami zameranými na súkromie poskytuje GA4 spoločnostiam silnejšie nástroje na pochopenie a optimalizáciu používateľskej skúsenosti.

Prechod z Universal Analytics na Google Analytics 4 si vyžaduje starostlivé plánovanie a realizáciu, ale z dlhodobého hľadiska prináša významné výhody. Prijatím GA4 a využitím jeho pokročilých funkcií môžu spoločnosti získať hlbšie poznatky, prijímať dátami podložené rozhodnutia a dosahovať lepšie výsledky v neustále sa vyvíjajúcom digitálnom prostredí.

Ozvite sa nám

Tel: 0903 666 844
Ing. Tomáš Remek

Intensic s.r.o.
A. Rudnaya 21
010 01 Žilina

IČO: 44756801
DIČ: 2022816543
IČ DPH: SK2022816543

Ako vám môžeme pomôcť?